Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · CMAC CHAMPIONSHIP